Top
Email
info@planuari.nl


Wat wordt mijn resultaat?


In 31 dagen heb jij jouw jaardoelen, kwartaaldoelen en maanddoelen in kaart gebracht en heb je je actielijst voor de februari SMART uitgewerkt en in een concrete planning gezet. Vanuit dromen naar doelen en prioriteiten, met inzet van jouw intrinsieke motivatie weten wát je wanneer en hoe gaat doen!

Planuari, ben jij er klaar voor?